BS De Tovervogel

Terburghtweg 1a 5061 LA Oisterwijk

  • De speelplaats van onze school.
  • Onze school maakt deel uit van Brede School de Waterhoef. Aan de rechterkant, in het nieuwe gedeelte, bevindt zich de school.
  • Een kijkje in een klas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool de Tovervogel,

Op deze pagina's vindt u algemene informatie over onze school (voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de school: www.detovervogel.nl). Wij wensen u veel leesplezier.

Mocht u meer willen weten over onze school of wilt eens een kijkje komen nemen, dan kan dat natuurlijk. Wij nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

Dat kan telefonisch; 013 5234236 of via de mail; j.bertrums@detovervogel.nl

met vriendelijke groet,

Juan Bertrums, directeur basisschool de Tovervogel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze regio is sprake van krimp als gevolg van een daling van het geboortecijfer. Ook het leerlingenaantal van BS de Tovervogel daalt enigszins. Dit is conform de verwachtingen en prognoses. Op 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 303.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven