BS De Tovervogel

Terburghtweg 1a 5061 LA Oisterwijk

  • De speelplaats van onze school.
  • Onze school maakt deel uit van Brede School de Waterhoef. Aan de rechterkant, in het nieuwe gedeelte, bevindt zich de school.
  • Een kijkje in een klas

Het team

Toelichting van de school

De gemeente Oisterwijk heeft te maken met een sterk afnemend geboortecijfer. Dat betekent dat het leerlingenaantal van de scholen in Oisterwijk terugloopt, zo ook bij de Tovervogel. Dit heeft tot gevolg dat er minder fte beschikbaar is.

Zoals op de meeste basisscholen zijn er meer vrouwen werkzaam op de Tovervogel dan mannen. Naast het onderwijzend personeel en de directie, heeft de Tovervogel een administratief medewerkster en een concierge. De concierge is tevens werkzaam voor de Brede School de Waterhoef, waar de Tovervogel een onderdeel van is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven