Kindcentrum de Plataan

Van Tuldenstraat 2 5688 DB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Plataan

De Plataan (onderwijs) is één van de vijf katholieke basisscholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk (SKOBOS). De kinderopvang inclusief BSO vallen onder: Wij zijn Jong, Korein Kinderplein.

Met ingang van schooljaar 2023 - 2024 bezoeken 213 leerlingen onze school, verdeeld over 9 groepen. Verder hebben we een babygroep, een peutergroep, peuterwerk en BSO binnen Kindcentrum de Plataan.

Het voedingsgebied van het Kindcentrum is groot. Zowel leerlingen van de Eindhovensedijk als leerlingen uit het plan Moorland en Notel komen naar onze school. Onze populatie is een afspiegeling van de bevolking in de gemeente Oirschot.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte om te groeien
  • Inspiratie
  • Vertrouwen
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven