RK Jenaplanschool de Kring

Rembrandt van Rijnlaan 26 2343 SR Oegstgeest

 • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring
 • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplan De Kring, een school waar je leert samen leven! Kinderen leren van en met elkaar.

We vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden in hun totale ontwikkeling als mens in de maatschappij. Het gaat daarbij om een persoonlijke ontwikkeling van elk kind om zo de kansen in de maatschappij zo groot mogelijk te maken.

Binnen ons onderwijs hebben we vier basisactiviteiten:

 • samen praten
 • samen spelen
 • samen werken
 • samen viering

Het zijn de bouwstenen van ons onderwijs, die we alleen én samen vormgeven. Het zijn de vier activiteiten waarin mensen leren én leven. Op school en ook thuis. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen leven, wereldoriëntatie
 • Samen werken
 • Samen vieren
 • Samen spelen
 • Samen praten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kring heeft twee locaties, De Willibrord locatie met 6 stamgroepen en de Rembrandt locatie met 9 stamgroepen. In elke stamgroep zitten meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar. Hierdoor neem je ieder jaar een andere sociale rol in (jongste, middelste en oudste). Kinderen worden zo uitgenodigd/uitgedaagd om naar de ander te luisteren, elkaar te zien, de ander te helpen en om hulp te vragen.? De kinderen leren hierdoor op verschillende manieren en in verschillende situaties met en van elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de lunchpauze eten de stamgroepleiders (leerkrachten) met de kinderen en de overblijfkracht in de groep. Na het eten en drinken gaan de kinderen met de overblijfkracht buitenspelen en hebben de stamgroepleiders pauze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven