RK Jenaplanschool de Kring

Rembrandt van Rijnlaan 26 2343 SR Oegstgeest

  • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring
  • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten - op een Jenaplanschool spreken we van stamgroepleiders-.

Het team is een mooie mix van ervaren stamgroepleiders en jonge teamleden.

Teamleden die op de Kring komen werken volgen een Jenaplanopleiding.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een stamgroepleider afwezig is wegens ziekte wordt dit zoveel mogelijk door collega's uit het team opgevangen (duo-partner of een andere collega uit het team). Wanneer dit niet mogelijk wordt er een beroep gedaan om een van onze vaste invallers met Jenaplan-ervaring. Incidenteel wordt de groep vervangen door de directie of een externe invaller.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met stamgroepen, de thuisbasis voor de kinderen. In de stamgroep zitten verschillende leeftijden bij elkaar. Zo is elk kind een keer jongste, middelste en oudste. In deze verschillende rollen leren kinderen van en met elkaar.

Instructie geven aan drie leerjaren tegelijkertijd valt niet mee, daarom hebben we ervoor gekozen dat de kinderen van groep 3 en groep 6 dagelijks 1,5 uur instructie krijgen buiten de groep. Dat gebeurt in hun eigen instructielokaal van een extra leerkracht. Op die manier krijgen deze kinderen in een relatief kleine groep een intensieve, zeer gerichte instructie. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kring heeft les aan kinderen van 4 - 12 jaar. Wij zijn een jenaplanschool, een school waar je leert samenleven

De kinderen van groep 3 en 6 krijgen dagelijks 1,5 uur instructie in hun eigen instructielokaal van een extra leerkracht. Dit zorgt ervoor dat deze groep kinderen een intensieve en goede instructie krijgen. 

In de middagen krijgen de kinderen die dat nodig hebben extra uitleg, begeleiding of uitdaging. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de afgelopen jaren hebben we de basiskennis over ontwikkelingsvoorsprong (en hoogbegaafdheid) binnen het team vergroot. Met deze kennis in de hand hebben we op basis van de zorgpiramide een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong neegezet. Dit aanbod is een eerste stap en wordt in de komende jaren verder ontwikkeld. We doen dit alles onder leiding van onze specialist hoogbegaafdheid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De gemeente Oegstgeest biedt, in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest en het CJG (centrum voor Jeugd en Gezin), een  Voorschools Educatie programma aan. Voorschoolse educatie (VE) is een speciaal programma om een goede start op school mogelijk te maken. Dit is gericht op alle kinderen maar met name op kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben. 

Het programma is toegankelijk voor kinderen van Oegstgeest met een VE-indicatie.

Voor meer informatie verwijzen we naar VE programma Oegstgeest

Terug naar boven