Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Berenbosweg 25 8071 DX Nunspeet

Schoolfoto van Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Jenaplanschool St. Franciscus, een katholieke basisschool in Nunspeet. Met deze schoolpagina willen wij u inzicht geven in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onze school zelf. Bij diverse onderdelen geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo kunnen wij u informeren over onze aanpak, onze onderwijsvisie en de vertaling hiervan naar resultaten. Op basis van al deze gegevens bieden wij u via deze schoolpagina betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Toekomstgericht
  • Leren zichtbaar
  • Passend eigentijds
  • Werken vanuit de relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de teldatum (jaarlijks op 1 oktober) ligt de afgelopen jaren rond de 190 leerlingen. Gedurende het schooljaar groeit het aantal leerlingen tot ongeveer 210 leerlingen, met name door de instroom van nieuwe 4-jarigen in de onderbouwgroepen. Elk schooljaar heeft onze school te maken met enkele leerlingen die verhuizen vanuit een andere woonplaats naar Nunspeet of andersom. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit schooljaar (2021-2022) zijn de ouders van de school meegenomen in het proces rondom het aanpassen van de schooltijden. Samen met de ouders, de kinderen en het is er bekeken welke schooltijden voor onze school het best passend zijn. Na o.a. een denktankavond, een kinderraad en een ouderpeiling in april 2022 is er definitief gekozen voor het weergegeven continurooster (8.30 - 14.30 uur, woensdag tot 12.30 uur en donderdag groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur). De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de wijziging van schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven