Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Berenbosweg 25 8071 DX Nunspeet

Schoolfoto van Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Jenaplanschool St. Franciscus, een katholieke basisschool in Nunspeet. Met deze schoolpagina willen wij u inzicht geven in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onze school zelf. Bij diverse onderdelen geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo kunnen wij u informeren over onze aanpak, onze onderwijsvisie en de vertaling hiervan naar resultaten. Op basis van al deze gegevens bieden wij u via deze schoolpagina betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Toekomstgericht
  • Leren zichtbaar
  • Passend eigentijds
  • Werken vanuit de relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit schooljaar wordt u als ouder meegenomen in het proces rondom een mogelijke aanpassing van de schooltijden. Samen met u, de kinderen, het team en ketenpartners nemen wij de periode van september t/m december 2021 de tijd om deze procedure tot het eventueel definitief aanpassen van de schooltijden zorgvuldig te doorlopen. Wij vinden het belangrijk dat er momenten zijn voor u om mee te denken en zullen een ouderpeiling inzetten. De medezeggenschapsraad van de school zal nauw betrokken zijn bij dit proces. Met het oog op dit proces, maar ook om zorg te dragen voor stabiliteit voor de kinderen én te kunnen anticiperen op eventuele veranderingen in coronamaatregelen is er voor de zomervakantie besloten om t/m december 2021 het huidige (tijdelijke) continurooster, zoals in onderstaande schooltijdentabel is weergegeven, voort te zetten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven