Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Berenbosweg 25 8071 DX Nunspeet

Schoolfoto van Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Jenaplanschool St. Franciscus, een katholieke basisschool in Nunspeet. Met deze schoolpagina willen wij u inzicht geven in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onze school zelf. Bij diverse onderdelen geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo kunnen wij u informeren over onze aanpak, onze onderwijsvisie en de vertaling hiervan naar resultaten. Op basis van al deze gegevens bieden wij u via deze schoolpagina betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Werken vanuit relatie
  • Samen en betrokken
  • Passend eigentijds
  • Stamgroepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de lijngrafiek is gebaseerd op de leerlingtelling. In de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022 betreft het het aantal leerlingen op 1 oktober van dat jaar. In principe wordt vanaf het schooljaar 2022/2023 het aantal leerlingen vastgesteld op 1 februari van dat jaar. Echter, door een systeemfout in Vensters/Scholen op de Kaart hanteert men hier tijdelijk de peildatum 1 oktober 2022. Dit houdt in dat 206 leerlingen het aantal leerlingen was op 1 oktober 2022. Het leerlingaantal op 1 februari 2023 was 216. Doordat gedurende het schooljaar kinderen instromen is een leerlingaantal op 1 februari altijd hoger dan een leerlingaantal op 1 oktober. Er is op onze school sprake van een (licht) groeiend aantal leerlingen, met daarbij een meer stabiele instroom van 4-jarigen. Wij verwelkomen niet alleen kinderen uit de buurt van onze school, maar ook uit andere delen van de gemeente Nunspeet. Daarnaast gaan er kinderen uit omliggende plaatsen bij ons naar school, zoals uit Hulshorst en Doornspijk. De bouw van nieuwe woningen en woonwijken in de gemeente Nunspeet draagt bij aan de groei van het aantal leerlingen, evenals de bewuste keuze die ouders/verzorgers maken voor het onderwijsconcept van onze school: Jenaplan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven