Brede School Heuvelrijk

Heuvel 5 5674 RR Nuenen

  • Kinderen leren van en met elkaar.
Wat je kunt uitleggen, snap je goed.
  • Helemaal opgaan in een opdracht en het doen naar eigen inzicht; jouw eigen inzicht!
  • Leren je grenzen te verleggen. Steeds een stukje hoger. Zo leer je trots te zijn op jezelf.
  • Spelen en werken op maat; doen wat je leuk vindt en bij je past.
  • Leren omgaan met nieuwe techniek.
Boeiend en leuk!

In het kort

Toelichting van de school

Onze brede school Heuvelrijk is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren. Onze brede school biedt naast de basisschool ook een peuterspeelzaal en kinderopvang in hetzelfde gebouw.

Op onze brede school draait het om uw kinderen. Met uitdagend, modern onderwijs helpen wij hen op te groeien tot actieve, vindingrijke en betrokken mensen. Bij ons leert uw kind vertrouwen op zichzelf.

In onze groepen is veel aandacht voor verschillen in capaciteiten, interesses en werktempo door middel van uitdagende thema’s en projecten. Omdat uw kind, naast zelfstandig werken, ook mag samenwerken met andere kinderen leert het overleggen, uitleggen en rekening houden met andere kinderen. Dat zorgt voor heel veel plezier in leren! En daar draait het om: wat je met plezier doet, doe je goed!

Voor alle leerlingen geldt dat we samen met hen en hun ouders eruit willen halen wat erin zit! Een goede relatie met ouders is daarbij essentieel. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Wij nodigen u graag uit verder te kijken op onze website www.bredeschoolheuvelrijk.nl of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Echt
  • Veilig
  • Passend en uitdagend
  • Samen
  • Trots

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment daalt het aantal leerlingen op onze school licht. Dit is in lijn met de regionale leerlingendaling.

Wij hebben de daling aan zien komen en er al op gereageerd, zodat we goed onderwijs kunnen blijven bieden:

- d.m.v. coöperatieve werkvormen: kinderen helpen kinderen volgens vaste afspraken,

- d.m.v. denkbeelden: kinderen werken samen leerstof uit op een uitdagende manier,

- d.m.v. Alles-in-1: kinderen werken aan projecten: 1 uitleg en daarna 2 verschillende niveaus van werken.

Zo zijn combinatieklassen geen last maar een kracht in de school.

De verwachting is overigens dat het leerlingenaantal zich de komende jaren stabiliseert.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Brede School is op alle werkdagen van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend.

De basisschool is geopend van 8.30 tot 14.30 uur m.u.v. de woensdag- en vrijdagmiddag en de vakanties.

De peuterspeelzaal is geopend van 8.30 tot 11.30 uur m.u.v. de vakanties.

De kinderopvang is op alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur, m.u.v. woensdagen en de landelijke feestdagen.

Hierdoor bieden wij dagelijks voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar alle voorzieningen op gebied van onderwijs, voorschoolse educatie, opvang en ontspanning.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven