't Mooiste Blauw

Pennekart 1 5674 CK Nuenen

  • Ons mooie nieuwe schoolgebouw die geheel is ingericht op samen spelen, ervaren, ontdekken en onderzoeken.
  • Een mooie, groene plek waar de kinderen leren ontdekken, onderzoeken, kunnen spelen en helemaal tot rust komen in het groen.
  • Schoolfoto van 't Mooiste Blauw
  • Schoolfoto van 't Mooiste Blauw
  • Schoolfoto van 't Mooiste Blauw

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij jenaplanschool Het Mooiste Blauw

Wij zijn trots op onze school! Een school waarbij de leeromgeving geheel is ingericht op samen spelen, ervaren, ontdekken en onderzoeken. Dicht bij je eigen omgeving blijven, veel naar buiten, de seizoenen bewust beleven en respect voor mens, dier en plant zijn hierbij belangrijke pijlers.

Wij vinden dat jonge kinderen het beste en het meeste leren van de wereld om hen heen. Het verkennen, ontdekken, ondernemen en onderzoeken van die wereld is daarbij wezenlijk. Presenteren, reflecteren en creëren zetten we in, om alles wat er geleerd en beleefd wordt te delen met anderen.?

Het welbevinden van ieder kind staat voorop. ?Omdat we het totale kind het allerbelangrijkste vinden en niet alleen de leerstof. Wij zien de school als een leer-, leef- en werkgemeenschap, waar kinderen leren samenleven. In samenspel met andere kinderen en volwassenen leren zij goed met elkaar om te gaan en ontwikkelen zij hun eigen persoonlijkheid. 

Wij nodigen je van harte uit om eens te komen kijken !

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik kan en durf het zelf
  • Samen met anderen
  • Ieder mag er zijn
  • Leerrijke leeromgeving
  • Vanuit verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De nieuwe school is een feit. Op 24 augustus 2020 hebben de kinderen van Jenaplanschool De Mijlpaal hun intrek genomen in Het Mooiste Blauw aan de Pennekart 1 in Nuenen-West.? Een nieuwe wijk in Nuenen.

Wij zijn super blij met het nieuwe gebouw. Het is een mooie plek geworden waar we samen kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten om elkaar te spreken. Waar we fijn samen kunnen werken en samen een heleboel gaan vieren.

Wij zijn dan ook een groeiende school en zullen de komende jaren gaan groeien in aantallen. Maar wij hebben géén wachtlijst op dit moment.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De ouders op Het Mooiste Blauw die voor hun kind professionele voor- of naschoolse opvang zoeken, kiezen in veel gevallen voor Korein (binnen Het Mooiste Blauw aanwezig) of Kidssociety Erica. Ook tijdens vakanties en vrije dagen wordt hier opvang geboden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven