't Mooiste Blauw

Pennekart 1 5674 CK Nuenen

  • Lezen verschaft je toegang tot een grotere wereld. Kinderen hebben leesvaardigheden nodig om later succesvol te kunnen zijn.
  • Samenwerken om een resultaat te bereiken,, om samen succes te kunnen delen.
  • Rekenvaardigheden komen goed van pas bij het construeren van een vogelhuisje.
  • Met geduld en passie zorgen deskundige volwassenen er voor dat kinderen hun nieuwsgierigheid behouden.
  • De kans krijgen om jezelf dingen af te vragen, oplossingen te vinden en uit te proberen, geeft zelfvertrouwen, maakt trots!

In het kort

Toelichting van de school

De wereld van de kinderen, onze wereld!

Of je nu mama of papa, opa of oma, leerkracht, leidster van de kinderopvang of directeur van de basisschool bent, voor alle volwassenen die met kinderen werken of leven, is de wereld van de kinderen ook hun wereld.

Kinderen weten ons te inspireren, te boeien, te vermoeien soms ook, te verbazen en te verwonderen. Ze doen voortdurend een beroep op onze zorgzaamheid, ons geduld, onze liefde, onze fantasie, onze kennis en ervaring. Op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier bewegen zij zich door de tijd op weg naar hun eigen volwassenheid.

Het is een voorrecht om iedere dag opnieuw te mogen meewerken aan die toekomst. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort; alles moet benut worden om kinderen te laten opgroeien tot goede volwassenen, die plezier hebben in hun leven en een bijdrage willen leveren aan de wereld om hen heen.

De wereld van de kinderen, onze wereld!

Benieuwd geworden hoe dat er op onze school uitziet?

U bent van harte welkom om eens langs te komen, ook sturen wij u graag een informatiepakket toe.

Hartelijke groet van het team van basisschool De Mijlpaal in Nuenen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik kan het zelf
  • ik durf het zelf
  • samen met anderen
  • ieder mag er zijn
  • leerrijke omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven