Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

Langevelderweg 2 2211 AH Noordwijkerhout

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

In het kort

Toelichting van de school

Voor het eerst naar de basisschool. Voor ieder kind is dit een hele stap. Maar ook voor de ouders is het een hele gebeurtenis. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan de school. Het is daarom belangrijk met veel zorg een school voor uw kind te kiezen.

Scholen zijn voor een groot deel vrij om te bepalen wat zij belangrijk vinden. Ze verschillen onderling dan ook steeds meer. In manier van werken, in sfeer, in resultaten. Dat maakt kiezen soms moeilijk.

Het prachtig gerenoveerde schoolgebouw zult u al wel eens gezien hebben. Verhalen over de school van buren, familie of vrienden hebben u wellicht zover gekregen meer te willen weten over de Prinsenhof. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stabiliteit
  • Ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinsenhof is een grote basisschool. Veel ouders uit Noordwijkerhout kiezen voor onze school. Het aantal aanmeldingen van nieuwe kleuters ligt tussen de 50 en 75 kinderen per jaar. Wij adviseren ouders hun kind rond de derde verjaardag in te schrijven op de basisschool. De Prinsenhof heeft geen wachtlijst. Kinderen ouder dan 4 jaar, zogeheten zij-instromers, kunnen wij gezien de grote van de school niet direct plaatsen. Neemt u hierover contact op met de schooldirectie. Een grote school brengt veel medewerkers met zich mee. Op dit moment werken er circa 50 medewerkers op onze school.

De jaarlijkse leerling teldatum in februari bepaalt voor het jaar erna de groepsformatie. Elk jaar opnieuw bezien wij daarom hoeveel groepen er gemaakt kunnen worden. Het schooljaar 2023/2024 starten wij met 17 groepen. Halverwege het schooljaar zal een instroomgroep starten voor nieuwe leerlingen van 4 jaar. De gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen per groep. Wij hanteren een maximum van 32 leerlingen per groep. Door onvoorziene omstandigheden kan hier incidenteel van worden afgeweken.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
463
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven