De Schapendel

Stakman Bossestraat 73 2203 GH Noordwijk

Schoolfoto van De Schapendel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Schapendel.

De Schapendel is een basisschool met een RK christelijke signatuur. Wij zijn een mondiale school. We begeleiden de kinderen in hun eigen identiteitsontwikkeling door een beroep te doen op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Dit doen wij met aandacht voor ieders culturele achtergrond. De Schapendel biedt een stevige basis basis voor lef en resultaat.

Wat maakt de Schapendel een Mondiale school?

 • Sterke verbinding met de omgeving
 • Geen geïsoleerd wereldbeeld
 • Samen werken en elkaar beïnvloeden.
 • Van elkaar op aan kunnen
 • Belang van eigen identiteitsontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Leren omgaan met verschillen (samenwerken)Aandacht voor milieu (duurzaamheid) en wereldburgerschap

Wat maakt de Schapendel een goede school?

 • Geen one size fits all-onderwijs
 • Leerlingen hebben inzicht op eigen leerresultaten
 • De leerkracht is bij ons coach en begeleider
 • We bieden onderwijs dat aansluit bij de talenten van het kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke ontplooing
 • Eigenaarschap & betrokkenheid
 • Creatief denken & doen
 • Innovatief onderwijs
 • Coachende leerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school

De Schapendel is opgericht in 1974, in de toen nog jonge wijk Boerenburg. De meeste kinderen komen uit de wijk of de daaromheen grenzende wijken. De Schapendel is een Rooms Katholieke school. Dit komt vooral tot uiting in de wijze waarop wij met elkaar en de kinderen omgaan en de manier waarop wij graag willen dat de kinderen met elkaar omgaan.

Bij ons op school is een grote betrokkenheid van leerlingen en dit bereiken we door: gepersonaliseerd leren, leerlingen zicht te geven op leerresultaten en hun eigen ontwikkeling, de leerkracht een begeleidende rol te geven en gebruik te maken van elkaars talenten.

We zorgen voor een open en veilige leeromgeving bij ons op school. Dit betekent dat de school een pedagogisch klimaat nastreeft waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven