Rooms Katholieke Basisschool St Jozef

Bisschop Hopmansstraat 1 A 4759 BD Noordhoek

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Sint Jozef is een kleinschalige, gezellig kindcentrum waar kinderen zich in een veilige sfeer kunnen ontwikkelen van 0 t/m 13 jaar.

Onze kernwaarden zijn: toekomstgericht, onderwijs op maat en betrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Betrokkenheid
  • Onderwijs op Maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. Net als in de rest van ons land worden er ook in Noordhoek minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op Sint Jozef. Op de teldatum van 1 oktober 2021 telt IKC Sint Jozef 65 leerlingen. De leerlingprognoses t/m 2025 vanuit de gemeente Moerdijk laten weer een kleine lichte stijging zien van het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC Sint Jozef gaan we van 8.40 tot 15.00 uur naar school (woensdagmiddag alle groepen vrij, op vrijdagmiddag is groep 1-2 vrij). Alle groepen hebben inloop daarbij vanaf 8.30 uur, zodat kinderen rustig binnen kunnen komen op school. De kinderen eten allemaal op school tussen de middag. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders voor het tussen de middag eten op school.

Er worden bij de naschoolse opvang van de Dwergjes super leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het volledige veiligheidsplan van onze school is ter inzage bij de directie. Het bestaat uit verschillende documenten en is daarom lastig in 'Scholen op de kaart' volledig te tonen.

Terug naar boven