Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

Bisschop Hopmansstraat 1 A 4759 BD Noordhoek

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Sint Jozef is een kleinschalige, gezellig kindcentrum waar kinderen zich in een veilige sfeer kunnen ontwikkelen van 0 t/m 13 jaar.

Op Kindcentrum Sint Jozef is ons onderwijs en opvang erop gericht om de kinderen een goede basis mee te geven. Onze kernwaarden ontwikkeling, plezier, samen en veilig staan hierbij centraal. Wij realiseren door passend partnerschap met ouders en externen, gelijke kansen voor iedereen. De wijze waarop we dit doen is verwoord in onze kernwaarden, die richting geven aan onze toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Samen
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Sint Jozef is gelegen in het hart van het dorp Noordhoek en is samen met het dorpshuis gevestigd in e´e´n multifunctioneel gebouw (MFG). Gezien de grootte van de kern (1020 inwoners in 2023) is dit de enige school in het dorp. De leerlingpopulatie is overwegend autochtoon.

Basisschool Sint Jozef heeft per 1 februari 2024, 79 leerlingen, verdeeld over vier groepen. Basisschool Sint Jozef vormt samen met kinderopvang de Dwergjes, Kindcentrum Sint Jozef. Ons kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar kinderen gedurende de dag terecht kunnen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Vanwege het kleine leerlingaantal maken we gecombineerde groepen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen steken veel op van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl snelle leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof. Om ervoor te zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk onderwijs op maat krijgen, zijn de roosters van de groepen 3 tot en met 8 bijna hetzelfde opgebouwd. De basisvakken lezen, rekenen en taal worden in deze groepen op hetzelfde tijdstip gegeven, zodat kinderen instructie op maat kunnen krijgen. Deze instructie zal dus mogelijk niet altijd in de eigen jaargroep plaatsvinden, maar op het functioneringsniveau van het kind.

De leerlingprognoses t/m 2026 vanuit de gemeente Moerdijk laten een stijgend leerlingenaantal zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Basisschool Sint Jozef gaan we van 8.40 tot 14.30 uur naar school (woensdagmiddag alle groepen vrij, op vrijdagmiddag is groep 1-2 vrij). Alle groepen hebben inloop daarbij vanaf 8.30 uur, zodat kinderen rustig binnen kunnen komen op school. De kinderen eten allemaal op school tussen de middag. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders voor het tussen de middag eten op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het volledige veiligheidsplan van onze school is ter inzage bij de directie. Het bestaat uit verschillende documenten en is daarom lastig in 'Scholen op de kaart' volledig te tonen.

Terug naar boven