Basisschool De Beekgraaf

De Beekgraaf 60 5388 CV Nistelrode

  • Ingang en speelplaats voor de groepen 1 en 2
  • De ontdektuin
  • Speelplaats unit paars
  • Ons bevlogen team

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalificatie - Leren
  • Socialisatie - Samen
  • Persoonsvorming - Ontwikkeling
  • Expliciete Directe Instructie
  • Fides - Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Beekgraaf staat in het dorp Nistelrode en is vernoemd naar het beekje, dat stroomafwaarts een kleinere rivier wordt, in het oosten van Noord-Brabant. De school is geopend in 1974 en in 2024 bestaan wij dus 50 jaar. Onze leerlingen zijn veelal afkomstig uit de dorpskern van Nistelrode of uit directe omgeving.

Basisschool De Beekgraaf is gehuisvest in een prachtig, modern gebouw, genaamd de Kubiek. De Kubiek is ontstaan uit de woorden Kubus en Wiek. Een kubus is opgebouwd uit gelijke vlakken en wij willen ook werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor onderwijs, opvang, ontmoeten en ontwikkeling. Voor de school staat de molen van Nistelrode. De molen is een prachtig beeld waar we op uitkijken.

Ons schoolgebouw is licht, schoon en vormgegeven in vrolijke, warme kleuren. De centrale ruimte wordt gebruikt voor vieringen, optredens, feesten, bewegingsactiviteiten en als speelzaal voor de kleuters. Het gebouw is gebaseerd op een aantal uitgangspunten die we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Wij zijn van mening dat rust, structuur en veiligheid de basis vormen om te komen tot leren. Dat is de reden waarom iedere unit ook een eigen ingang heeft, zonder in- en doorloop van anderen. De lokalen van de drie units bevinden zich om een centraal leerplein heen. Flexibele ruimtes in een leerrijke omgeving stimuleren het kind om tot leren te komen.

Een plein vol spelende kinderen en bruisend van activiteit is wat wij belangrijk vinden. Kinderen genieten van spelen en ontdekken. In de natuurtuin zien en beleven leerlingen het groeien en bloeien van planten en het zoemen van insecten rondom het insectenhotel. De verschillende speeltoestellen, afgestemd per leeftijdsgroep, dagen kinderen uit om lekker te bewegen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen
De ouders/verzorgers en de leerlingen kunnen voor meldingen/vragen betreffende preventie machtsmisbruik (PMM) casuïstiek terecht bij de dienstdoende externe vertrouwenspersoon bij de GGD Hart voor Brabant.

De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via het meldpunt EVP op het telefoonnummer: 088-3686759 (tijdens kantoortijden).
Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantoortijden contact opnemen via het telefoonnummer: 088-3686813.

Terug naar boven