KPO Basisschool De Linde

Dorpsstraat 71 4709 AB Nispen

  • Wij zorgen ervoor dat iedere individuele leerling opbrengstgericht leert dankzij passend en prikkelend onderwijs.
  • Wij laten onze leerlingen groeien tot zelfbewuste, positieve burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij.
  • Op De Linde vormen de groei naar volwassenheid en optimale ontwikkeling de rode draad binnen ons onderwijs.
  • Naast de kernvakken taal, spelling en rekenen, richten we ons ook op de sociale en creatieve vaardigheden van uw zoon of dochter.
  • Op onze Kanjerschool staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Hier hoort iedereen erbij!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool De Linde. Onze school ligt aan de Dorpstraat in Nispen. Onze centrale ligging maakt wij alle kinderen van het dorp en de omgeving kunnen helpen opgroeien tot sociale volwassenen. We streven ernaar dat uw kind bij het verlaten van groep 8 de kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om een volwaardig individu in onze maatschappij te zijn.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend
  • Toekomstgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Sociaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Linde. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2014 heeft De Linde een leerlingenaantal van 134. Daarmee blijven we stabiel qua leerlingenaantal.
Weergave

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting De TOL. Vaste overblijfkrachten vangen de leerlingen op. Om de naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Linde samen met Kober kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang op een externe locatie, Torteltuin. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven