KPO Basisschool De Linde

Dorpsstraat 71 4709 AB Nispen

  • Wij zorgen ervoor dat iedere individuele leerling opbrengstgericht leert dankzij passend en prikkelend onderwijs.
  • We hebben de verschillende onderwijsbehoeften in beeld en handelen daar naar. Wij gaan per leerling voor het maximale resultaat.
  • Wij zijn een Kanjerschool. In samenwerking met ouders en omgeving stellen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen centraal.
  • Wij creĆ«ren een inspirerende leeromgeving, waarbij zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken centraal straat.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de resultaten van het onderzoek komen de merkwaarden van De Linde: uitdagend, toekomstgericht, sociaal enontwikkelingsgericht duidelijk naar voren. Ouders geven aan dat hun kind graag naar school gaat en zich veilig voelt op school. Het contact tussen de leerkracht en de leerling verloopt goed. Vooral de laagdrempeligheid, kleinschaligheid en het thuis-nabij onderwijs weten ouders te waarderen.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven