Basisschool Talentrijk

P.C. Stamstraat 2 7442 ZC Nijverdal

  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Het gebouw de Twijn. Talentrijk gebruikt dit gebouw als schoolgebouw, samen met overige participanten waaronder Columbus Junior.
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk
  • Schoolfoto van Basisschool Talentrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Talentrijk!

Via deze schoolpagina kunt u informatie inwinnen over onze school.
Wilt u onze school graag bezoeken, dan is dit natuurlijk ook mogelijk.
U kunt een afspraak maken via j.baan@talentrijk-ikt.nl of via 0548-615313

Graag tot ziens op Talentrijk in Nijverdal!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Instroomgroep Talentrijk

Leerlingen die na 1 januari vier jaar worden, komen in een instroomgroep.
De leerlingen van de instroomgroep gaan naar school tot 12.00 uur.
Wel is in overleg met school mogelijk om de schooldag te verlengen tot 14.15 uur.
Op woensdag blijven de leerlingen, net als de overige leerlingen, tot 12.30 uur.

Samenwerking met Peuterspeelzaal

We werken samen met Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn - SPGH.
In De Twijn - ons schoolgebouw - is er de gelegenheid om gebruik te maken van de peuterspeelzaal.

Peuterspeelzaal Dreumes; 
Maandagmorgen, maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdagmorgen, donderdagmorgen, vrijdagmorgen

U vindt hierover informatie via www.spghnijverdal.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen Stichting Ieder Kind Telt en dus ook op Talentrijk werken wij met een intern vertrouwenspersoon en een extern vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon is mevr. A.van der Kolk
De externe vertrouwenspersoon is mevr. Stuveling - de Bree (huisarts in Nijverdal)

Binnen Stichting Ieder Kind Telt is ook een aandachtsfunctionaris werkzaam. Deze persoon is van belang omdat wij deskundigheid omtrent de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld van groot belang vinden. De aandachtsfunctionaris kan worden gepositioneerd op het snijvlak van beleid en uitvoering. Bij voorkeur is dit iemand uit het middenmanagement of een medewerker die zich bezig houdt met kwaliteit-, zorg- en/of veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

De intern aandachtsfunctionaris is mevr. A. van der Kolk
Bovenschools aandachtsfunctionaris is mevr. I. van Vemden (i.vanvemden@iederkindtelt.nl)

Terug naar boven