Nijmeegse School Vereniging 2

Lamastraat 67 6531 PP Nijmegen

  • Hoofdentree NSV
  • Tuin van de kinderen & schoolplein

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken Samen leren
  • Zelfstandigheid Zelfvertrouwen
  • Competent zijn en blijven
  • Welbevinden en Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

 

Groepen en leraren

Op de NSV2 zijn vier groepen 1-2 en telkens twee groepen per volgend leerjaar. Wij hebben bij het groeperen van onze leerlingen gekozen voor het overzicht en de rust van leerstofjaarklassen. Eenvoudiger gezegd: we groeperen op basis van leeftijd. Binnen de school onderscheiden we de onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-5) en bovenbouw (groep 6-8).  

Lerarenteam
Het lerarenteam bestaat uit acht fulltime groepsleraren, twintig deeltijd groepsleraren. Zij worden aangevuld en ondersteund door twee intern begeleiders, een administratief medewerker, een conciërge, een vakleraar dans en de directie. Het schoolmanagementteam bestaat uit de directeur en drie collega’s die de taak ‘bouwcoördinator’ voor de onder-, midden- en bovenbouw op zich genomen hebben. In de bovenbouw, tot slot, worden de gymlessen gegeven door een groepsleerkracht die hierin gespecialiseerd is.

Vakkundige leerkrachtenWe hebben vakkundige, daadkrachtige en enthousiaste leerkrachten. Alle leraren zijn bevoegd en hebben een pabo-diploma. De directeur beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders en staat ingeschreven in het schoolleidersregister. Er is veel samenhang binnen het lerarenteam: daar waar hulp nodig is, wordt ondersteuning geboden. Nieuwe leraren worden gecoacht door de directie en collega’s. En tijdens studiedagen is er aandacht voor ontwikkeling en welbevinden.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
437
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd  

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.   Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 4:

We starten ’s morgens vanaf 8.25 uur met een inloopkwartier. De bel gaat om 8.40 uur. De lestijd loopt dan door tot 12.00 uur. · We lunchen tussen 12.00 en 12.55 uur. ’s Middags is er les van 13.00 – 15.00 uur. Op woensdag zijn de tijden tot 12.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 is er geen inloopkwartier en wordt er om 8.30 uur met de les gestart. Verder gelden dezelfde lestijden.

De onderwijstijd in de onderbouw verschilt van de onderwijstijd in de midden- en bovenbouw. De kinderen in de onderbouw maken minder uren. De kleuters hebben daarom 13 vrije vrijdagen. De groepen 3 en 4 hebben 7 vrije vrijdagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven