Montessorischool Nijmegen-Oost

Heyendaalseweg 6 6524 SL Nijmegen

  • Kinderen verwoorden wat er geleerd is.
Door taal te geven aan de verworven ervaring ontstaat kennis. Kennis kan door taal gedeeld worden.
  • Er is ruimte voor verbeelding, voor het wekken van belangstelling, voor ontdekken en handelend leren. Leerkracht ondersteunt en daagt uit.
  • Zelf experimenteren en handelen naar eigen inzicht. Aanbieden, laten zien van de essentie, terug trekken als het kind zelf wil handelen.
  • Een kleedje voor afbakening van de werkruimte. Er is vrijheid tot handelen, tot denken, tot samenspel en vrijheid tot bewegen.
  • Overal is activiteit, overal gebeurt er wat anders en toch... is er rust. Deze rust ontstaat na diepe concentratie en tevredenheid.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven