Basisschool Michiel de Ruyter

Tweede Oude Heselaan 384 6542 VJ Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Brede School Michiel de Ruyter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen maken we school
  • Ieder kind uniek
  • Plustaal
  • Gezonde school
  • In en met de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De samenwerking binnen de Brede School Michiel vindt plaats samen met kinderopvangorganisatie KION en welzijnsorganisatie Tandem. Gezamenlijk zorgen we voor een doorgaande lijn in het aanbod van verschillende culturele en sportieve activiteiten binnen het kader van eenduidige pedagogische aanpak.

Ouders voor de opvang na schooltijd ook gebruik maken van andere aanbieders voor de BSO, zoals bijvoorbeeld De groene BSO (www.degroenebso.kinderopvangikkeook.nl) of Struin (www.struin.nl). De kinderen worden dan opgehaald op school door deze BSO-aanbieders.

De opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen regelen ouders met hun organisatie van de kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven