Basisschool Michiel de Ruyter

Tweede Oude Heselaan 384 6542 VJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter
  • Schoolfoto van Basisschool Michiel de Ruyter

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Brede School Michiel de Ruyter. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen in vertrouwen
  • Basisvaardigheden
  • Talentontwikkeling
  • Hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De samenwerking binnen de Brede School Michiel vindt plaats samen met kinderopvangorganisatie KION en welzijnsorganisatie Bindkracht10. Gezamenlijk zorgen we voor het aanbod van verschillende culturele en sportieve activiteiten.

Ouders kunnen voor de opvang na schooltijd ook gebruik maken van andere aanbieders voor de BSO. De kinderen worden dan opgehaald op school door deze BSO-aanbieders.

De opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen regelen ouders met hun organisatie van de kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven