Kindcentrum Oranje Nassau

Eijkmanplantsoen 3 3861 CW Nijkerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Oranje Nassau is een middelgrote protestants-christelijk kindcentrum in het centrum van Nijkerk. Wij bieden naast basisonderwijs ook peuteropvang en BSO aan. Ons kindcentrum valt onder Stichting PCO Gelderse Vallei.

Wij werken in het basisonderwijs volgens het leerstofjaarklassysteem, waarbij kinderen met dezelfde leeftijd in de basis bij elkaar in een groep zitten. Op onze peuteropvang bieden wij ook Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan.

Ouders/verzorgers vertrouwen ons het meest dierbare toe: hun kind. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven en dat er wederzijds vertrouwen is, in het belang van het kind. Wij begeleiden uw kinderen in het ontwikkelen van liefde voor anderen, voor zichzelf en voor de wereld. Zodat zij hun plek mogen vinden in de wereld. Als motto hanteren wij: ‘Thuiskomen in de wereld’. Van ouders/verzorgers horen wij terug dat er een fijne sfeer hangt op ons kindcentrum waarin kinderen worden gezien en iedereen zich welkom voelt. 

Op de website van ons kindcentrum treft u een eerste beeld aan van ons kindcentrum en in de informatiegids treft u de verantwoording aan van het gegeven onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Motto: Thuiskomen in de wereld
  • Geborgenheid
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven