Kindcentrum Oranje Nassau

Eijkmanplantsoen 3 3861 CW Nijkerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

De kindcentrum Oranje Nassau is een middelgrote protestants-christelijke basisschool in het centrum van Nijkerk met momenteel zo’n 340 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Het leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 340. De school heeft het duidelijke schoolconcept van een lerende school en is herkenbaar aan een pedagogisch werkklimaat (Vreedzame School) met heldere regels.

Op de website van de school treft u een eerste beeld aan van de school en in de informatie gids treft u de verantwoording aan van het gegeven onderwijs. Alle ouders ontvangen een schoolkalender en een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uw kind, ONS kind
  • Christelijk
  • Vreedzaam
  • Betrokken
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
317
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven