Kindcentrum Oranje Nassau

Eijkmanplantsoen 3 3861 CW Nijkerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2015 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school voor een kwaliteitsonderzoek. Naar aanleiding van hun onderzoek kwamen ze met het volgende oordeel:

"De Oranje-Nassauschool voor basisonderwijs heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. Op 7 van de 10 onderzochte standaarden is de kwaliteit goed.

• De school behaalt over drie jaar bezien voldoende cognitieve eindresultaten.

• De kwaliteit van de lessen, waaronder de afstemming, is van goed niveau.

• De school hanteert duidelijke regels, zorgt voor een prettige, positieve sfeer en ook voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel.

• Het doorvoeren van verbeteringen gebeurt planmatig en sluit goed aan op systematisch uitgevoerde evaluaties. Er is grote bereidheid en gedrevenheid om de school te verbeteren."

Daar zijn we erg trots op. Op de overige 3 standaarden scoorden we voldoende.

Terug naar boven