Kindcentrum Oranje Nassau

Eijkmanplantsoen 3 3861 CW Nijkerk

  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Kindcentrum Oranje Nassau

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten zullen wij onze uiterste inspanning verrichten om vervanging te regelen of het intern op te lossen. Maar in deze tijd van het lerarentekort kan dit niet gegarandeerd worden. Het kan dus wel zijn dat ouders/verzorgers (tijdig) te horen krijgen dat er geen leerkracht beschikbaar is en hen wordt gevraagd hun kind(eren) thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft van ieder leerjaar gemiddeld twee groepen.  Afhankelijk van de beschikbare formatie kan er soms één grote groep worden gemaakt of een combinatieklas. In die groepen wordt dan extra 'leerkracht' ingezet middels een onderwijsassistent.

Op onze school is er een vakleerkracht aanwezig voor muziek. Hij verzorgt niet alle muzieklessen op school, maar ondersteunt andere leerkrachten in het geven van muziekles. Verder is er nog een specifieke leerkracht (Levelwerk) voor kinderen die meer aankunnen op het gebied van leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zowel taal- als rekenvaardigheden zijn geïntegreerd in het onderwijsaanbod in de eerste twee schooljaren op de Oranje-Nassauschool. Eén en ander vinden plaats tijdens zowel de werk- als de spellessen.

Daarnaast vinden interventies plaats op basis van observaties in de kleine groep.

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven