R.K. Basisschool Het Baken

Groenestraat 7 3861 CL Nijkerk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is uniek, samen zijn we één!

Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een moderne en uitdagende omgeving. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Op Het Baken kan iedereen zichzelf zijn, binnen de kleine samenleving die deze school is. Een veilige, leerrijke omgeving, enthousiaste leerkrachten en betrokken ouders halen samen het maximale uit elke leerling.                                         Onze slogan luidt dan ook: Iedereen is uniek, samen zijn we één.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Open
  • Aandacht
  • Passie
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de periode 2016 - 2020 is Het Baken flink gegroeid in leerlingaantal. Een mooi, nieuw schoolgebouw (opgeleverd in 2016), de overstap naar een vijf gelijke dagen model met continurooster en onze samenwerking binnen het kindcentrum hebben hier ongetwijfeld een aandeel in gehad. Momenteel zitten er 239 leerlingen op Het Baken, verdeeld over 9 groepen. De verwachting is dat we gestaag zullen groeien naar 11 of 12 groepen en dat de groei zich daarna stabiliseert.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zorg voor veiligheid

De veiligheid van de kinderen is voor ons een belangrijk punt. Wij zijn alert op een veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten binnen de school. Ook daarbuiten letten we op de veiligheid van de kinderen. Daarbij denken we o.a. aan de speeltoestellen en de afscheiding van de speelplaats van de openbare weg. Jaarlijks voeren we een quickscan uit van een risico inventarisatie (RI&E). Dat doen we om risico’s in de veiligheid in kaart te brengen en op basis van de RI&E maken we een plan van aanpak om te verbeteren waar dat kan. Daarnaast houden we ieder jaar een leerling-peiling om de sociale veiligheid van de leerlingen in beeld te hebben en te houden. Ook op basis van deze peiling maken we een analyse en een plan van aanpak om het welbevinden van onze leerlingen te kunnen waarborgen. Op beide locaties wordt elk jaar een ontruimingsoefening gehouden, zodat leerlingen en personeel de routines weten in geval van calamiteiten.

Terug naar boven