PCB Maranatha

Ladderhaak 7 2421 NK Nieuwkoop

 • Een Leader in Me-school,
waar leren en plezier centraal staan!
 • De vaardigheden rondom samenwerken en elkaars 'schoolmaatje zijn' zijn belangrijk: Alle kinderen kennen elkaar!
 • De kinderboekenweek is een jaarlijks schoolproject waarbij samenwerken, ontdekkend leren en plezier beleven centraal staan.
 • Elke vrijdagmiddag zijn de leerlingen ontdekkend aan het leren tijdens de talenten-workshops.
 • Een pedagogische lijn in school op basis van de 7 gewoonten, ter ontwikkeling van zelf-leiderschap bij kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig & toekomstgericht
 • Zelfleiderschap bij kinderen
 • Samenwerken & betrokkenheid
 • Brede talent ontwikkeling
 • Leren met plezier!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft de laatste schooljaren een redelijk stabiel leerlingenaantal van rond de 160 leerlingen.

Het afgelopen schooljaar is het leerlingenaantal gestegen naar 170 leerlingen.
De verwachting is dat we de komende schooljaren de lichte stijging blijft in het leerlingenaantal. 

In het Groene Hart hebben te maken met de landelijke trend van een teruglopend aantal leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse Pleinwacht:

Alle kinderen eten 20 minuten in de klas met hun leerkrachten en gaan aansluitend 20 minuten naar buiten. Het spelen tijdens het pauzemoment op het plein wordt begeleid door TSO-pleinwachten (ouders). Bij slecht weer is deze oppas binnen en spelen de kinderen spelletjes in hun klas.

De TSO-pleinwachten zijn ouders die als vrijwilliger deze taak uitvoeren en hiervoor een vrijwilligers vergoeding ontvangen.

Buitenschoolse opvang:

Kinderdagverblijf Polderpret en BSO Partou De Posterij bieden beiden de mogelijkheden in de kern Nieuwkoop.

 • Kinderdagverblijf Polderpret bevindt zich in scholencluster Nieuwkoop (in hetzelfde gebouw als de drie basisscholen).
 • BSO Partou De Posterij bevindt zich elders in het dorp. 

De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is verantwoordelijkheid en organisatie van de ouders in samenwerking met een van de 2 opvangmogelijkheden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan, het anti-pestprotocol en het protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie zijn onderdelen van de overkoepelende gedragscode van de Maranathaschool.

Aangezien wij het waarborgen van de sociale veiligheid en zo het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen het meest belangrijk vinden, zijn wij aan de gang gegaan met dit thema. Wij hebben het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ van vignet Gezonde School behaald in juni 2015 en nogmaals in februari 2019.

In september 2015 hebben we het themacertificaat van vignet Gezonde School voor ‘relaties en seksualiteit’ behaald en nogmaals in januari 2019.

Terug naar boven