Sevenaerschool

Schoterlandseweg 103 8414 LR Nieuwehorne

Schoolfoto van Sevenaerschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina's van obs de Sevenaerschool! 

Deze site geeft u een beeld van onze school, inzicht in de resultaten en beschrijft hoe wij ons beleid invulling geven. Voor een groot deel worden deze gegevens automatisch gegenereerd vanuit DUO, maar uiteraard hebben we dit zelf ook aangevuld.

Wij hebben daarbij ons best gedaan om op deze site de informatie over onze school zo duidelijk mogelijk te vermelden, maar mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

U kunt voor meer informatie ook kijken op onze website www.sevenaer.nl  

Met vriendelijke groet,

Het team van de Sevenaerschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samen
  • Kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 februari 2023 stonden er 92 leerlingen op de Sevenaerschool ingeschreven De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren stabiliseert.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is op onze school het continurooster ingevoerd. Daarbij is gekozen voor het 5 gelijke dagen-model. Tussen de middag eten de kinderen met hun groep en met hun leerkracht in het eigen lokaal. Er wordt van de ouders geen bijdrage gevraagd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school hanteert behalve een (algemeen) Schoolveiligheidsplan ook diverse protocollen, zoals een protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Schorsing en verwijdering en Social Media. Deze documenten worden bovenschools door Ambion opgesteld en vastgesteld en binnen de scholen van Ambion gehanteerd.  

Deze documenten staan op de website en zijn ook op school ter inzage aanwezig.

Terug naar boven