Mauritsschool

Kastanjestraat 4 3434 CA Nieuwegein

  • Materiaal behorend bij de Vreedzame school: de wereldbal en de gekleurde petten.
  • Een protestants christelijke basisschool die kleur durft te bekennen!
  • In een veilige (speel-)omgeving leren.
  • Leerkracht en leerlingen, blijvend in ontwikkeling.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Mauritsschool. De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie. Waar nodig heeft de Mauritsschool een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven.

Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Maar de Mauritsschool vindt naast schoolprestaties andere zaken ook erg belangrijk.

Onze identiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling zijn daar voorbeelden van.

Wij mogen ons Vreedzame school noemen, waar respect, goede omgang, veiligheid en welbevinden belangrijke kernwoorden zijn. Ook ons pedagogisch concept, gebaseerd op The Leader In Me, moet worden genoemd. Leerlingen worden voorbereid op de huidige maatschappij met het leren hanteren van 7 eigenschappen. Heel interessant!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prot. Christelijke basisschool
  • Vreedzame School
  • Resultaatgericht leren
  • Actueel onderwijs
  • The Leader In Me-school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ligt in een rustige wijk met weinig tot geen nieuwbouw. Er is sprake van stabiliteit, zelfs een lichte stijging van het leerlingaantal, conform het landelijke beeld.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt georganiseerd door KMN Kind en Co.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daar waar documenten ontbreken (RI&E) wordt er aan gewerkt om deze binnenkort te publiceren.

Terug naar boven