odbs Theo Thijssen

H B Hulsmanstraat K 8 B 9663 TP Nieuwe Pekela

  • Schoolfoto van odbs Theo Thijssen
  • Schoolfoto van odbs Theo Thijssen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen hebben het leerlingtevredenheidsonderzoek ingevuld in april 2023. De vragenlijst is uitgezet onder de leerlingen van groep 6 t/m 8, in totaal 27 leerlingen. Alle leerlingen hebben het tevredenheidsonderzoek ingevuld en dat betekent dat er een responspercentage was van 100%. De waardering van dit onderzoek kan op basis van dit responspercentage worden aangeduid met "Uitstekend". 

De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en ze geven aan weinig gepest te worden. De kinderen geven de school een 8,3 als rapportcijfer.

De kwaliteit van de school wordt niet alleen gemeten met behulp van dit leerlingtevredenheidsonderzoek. Wij zijn een KiVa school en in het kader van KiVa wordt twee keer per jaar door groep 3 t/m 8 een vragenlijst ingevuld. Door deze vragenlijsten heeft de school goed én actueel zicht op de (sociale) veiligheidsbeleving van de leerlingen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders hebben het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld in maart/april 2023. De vragenlijst is uitgezet onder 49 ouders. Hiervan hebben 22 ouders de vragenlijst ingevuld en afgerond. Dit levert een responspercentage op van 45%. Dit wordt gewaardeerd als “voldoende” en de resultaten kunnen daardoor als betrouwbaar worden aangemerkt. 

De ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op school. Geen enkele ouder geeft aan dat zijn/haar zoon/dochter zich onveilig voelt. Ouders zijn ook tevreden over de lessen op school, ruim 84% van de vragen wordt beantwoord met "tevreden" of "zeer tevreden". De informatie en communicatie was bij het laatste oudertevredenheidsonderzoek (in 2021) een aandachtspunt, we scoorden onvoldoende. Nu scoren we aanzienlijk hoger (nu 3,21 en in 2021 2,85) en geeft ruim 86% van de ouders aan "tevreden" of "zeer tevreden" te zijn. Slechts 11% vindt dit onderdeel onvoldoende. De ouders geven de school een 7,7 als rapportcijfer.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven