odbs Theo Thijssen

H B Hulsmanstraat K 8 B 9663 TP Nieuwe Pekela

Schoolfoto van odbs Theo Thijssen

In het kort

Toelichting van de school

Samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten van deze Daltonschool in het buurtschap Boven Pekela. Er is op de Theo Thijssen oog voor elk kind met het doel het maximaal te laten presteren. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. De ouders zijn nauw bij het onderwijs betrokken.

U bent van harte welkom om onze school te komen bekijken en u kunt altijd bellen voor een kennismaking en rondleiding. Neemt U hiervoor contact op met de directeur van de school, dhr Simon van der Werff, 0597 646891 .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Evaluatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Theo Thijssen is de afgelopen jaren stabiel. Ondanks de krimp in de regio waar de Theo Thijssen gehuisvest is, stijgt en/of daalt het leerlingenaantal amper. De verdeling in leeftijd van de leerlingen is evenwichtig. Met deze gegevens is de prognose dan ook dat in de komende jaren het leerlingenaantal stabiel zal blijven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven