Openbare Basisschool 't Koppel

Gedempte Achterdiep 9 7831 CJ Nieuw-Weerdinge

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Koppel

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van obs 't Koppel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rijke leeromgeving
  • Betekenisvol leren
  • Fijn en leerzaam schoolklimaat
  • Onderwijs en zorg op maat
  • Gestructureerd en voorspelbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs 't Koppel heeft op dit moment 76 leerlingen. Daarmee is het een kleine school. De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van ouders is groot, de leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken. Een kleine school kan maatwerk bieden. De leerlingen van onze school komen bijna allemaal uit het dorp Nieuw Weerdinge. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De School

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 gaan alle kinderen vijf dagen per week van 8.30 uur tot en met 14.00 uur naar school. Dit is volgens het vijf-gelijke-dagen-model.

Er zijn op obs 't Koppel 4 groepen. Vanwege het leerlingaantal is er besloten te werken in combinatiegroepen. Het betreft de combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Soms zijn ouders wat huiverig als ze horen dat hun kind in een combinatiegroep komt, maar uit diverse onderzoeken blijkt dat combinatiegroepen niet nadelig zijn voor de ontwikkeling van een kind. Leerlingen in een combinatiegroep leren net zo veel als andere kinderen. Ook lijdt het welbevinden van kinderen niet onder een combinatiegroep. Het leeftijdsverschil heeft juist vaak een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen steken weer veel op van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Leerlingen uit de hoogste groep die moeite hebben met de leerstof, krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl snelle leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof. Voorwaarde is wel dat er een goed klassenmanagement is. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle leerkrachten zorgen voor een goede organisatie in de klas en daarbij voldoende (emotionele) aandacht geven aan alle leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven