Antoniusschool

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Antoniusschool
  • Schoolfoto van Antoniusschool
  • Schoolfoto van Antoniusschool
  • Schoolfoto van Antoniusschool
  • Schoolfoto van Antoniusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool is een school die samen met leerkrachten en ouders werkt aan een goed fundament voor de leerlingen:

• Geloven en plezier hebben in eigen kunnen

• Het gevoel hebben dat je zelf iets kunt

• Het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan

Daarbij richt de Antoniusschool het onderwijs zo in dat leerkrachten, leerlingen en ouders zich thuis voelen en betrokken zijn bij het schoolgebeuren. We staan open voor meningen van al deze betrokkenen en gaan op een respectvolle en positieve manier met elkaar om.

In het schooljaar 2018-2019 zitten er 197 leerlingen op de Antoniusschool verdeeld over acht groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewust
  • Onderzoekend
  • Kennis
  • Engels, Cultuur, Sport
  • Mediawijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2018 zitten er 196 leerlingen op school verdeeld over 8 groepen. de kleutergroepen zijn altijd gecombineerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven