De Antoniusschool

Ridderspoorstraat 24 2153 BV Nieuw-Vennep

  • We zijn trots op ons nieuwe en frisse logo! Er zijn nu zelfs shirts verkrijgbaar met het logo van onze school erop.
  • Op De Antoniusschool doen we veel samen. Leerlingen van groep 8 helpen de andere leerlingen en ouders/ verzorgers veilig oversteken!
  • Je leert beter door dingen ook zelf te onderzoeken. Hier zijn twee leerlingen uit groep 3 bezig met een rekenactiviteit.
  • Bewegend leren is gezond én leerzaam! We bewegen niet alleen tijdens de vele sportactiviteiten maar ook gewoon tijdens de lessen.
  • Digitale vaardigheden, we kunnen niet meer zonder. Ook mediawijsheid komt uitgebreid aan bod op school.

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool in de kern van Nieuw Vennep is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De dorpsschool die in de wijk bekend staat als “de school om de hoek, waar de leerling echt wordt gezien”. 

Het onderwijs wordt gegeven volgens traditioneel concept, maar wel in een moderne en vernieuwende jas. Zo is er veel aandacht voor sport, cultuur en Engels. Met nadruk op de 21e-eeuwse vaardigheden en coöperatief leren. Veiligheid en het pedagogisch klimaat zijn belangrijke thema’s binnen de school.

In een wijk die zich verjongt vinden wij het belangrijk verbinding te hebben met wat er in de omgeving gebeurt. Dus “ramen open en de buitenwereld naar binnen”.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen hoort erbij!
  • Onderzoekend
  • Engels, Cultuur, Sport
  • Digitale geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Antoniusschool is een kleine school waar elke leerling zichtbaar is. Hier zijn wij trots op. We hebben plek voor 8 groepen in ons gebouw. Dit zijn enkele groepen op de kleutergroepen na; zij werken met gecombineerde groepen (1/2). 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven