Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Laan van Gildestein 74 2151 HV Nieuw-Vennep

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de directie voor vervanging. Wanneer de directie geen vervanger kan vinden, wordt de groep volgens een vast plan gesplitst en verdeeld over de overige groepen. De kinderen krijgen in dat geval werk mee en worden door een andere leerkracht begeleidt.

Slechts in uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. De directie deelt dit minimaal één dag van te voren mee aan de ouders/verzorgers. Bij onoverkomelijke problemen worden leerlingen toch op school opgevangen. Leerlingen worden in de regel niet langer dan één dag opeenvolgend naar huis gestuurd. Directie en personeelsleden met speciale taken zijn in principe niet voor vervanging beschikbaar.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Terug naar boven