De Wikkeling

Laan van Gildestein 76 2151 HV Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De Wikkeling

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig naar morgen
  • Inspireren
  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Christelijk geïnspireerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze missie: Nieuwsgierig naar morgen

Mensen uit de omgeving kiezen voor onze school omdat onze school bekend staat als een fijne, veilige school met een warm pedagogisch klimaat (o.a. Kanjertraining). We bieden christelijk geïnspireerd onderwijs en een moderne digitale leeromgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven