De LinQ

Kalslagerring 7 2151 TA Nieuw-Vennep

Schoolfoto van De LinQ

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder, verzorger,
Beste belangstellende,

hartelijk dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over en van onze school.

Waar nodig en wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een goed beeld krijgt van ICBS De LinQ.
Neemt u ook een kijkje op onze site? ICBS De LinQ

Onze school is - samen met 22 andere scholen - onderdeel van Stichting Jong Leren. Hierdoor hebben we een brede basis om te werken aan onderwijsvernieuwing en om expertise of capaciteit te delen. Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Jong Leren stelt 'De kunst van het leren' centraal en gaat voor goed onderwijs. Vakmanschap, creativiteit en inventiviteit staan vooraan. Dit zijn belangrijke competenties, voor onze leerlingen waar het leren betreft, en ook voor de professionals die bij Jong Leren werken. 
Jong Leren heeft de volgende werkprincipes: 

- Wij geven ruimte;
- Wij dagen uit;
- Wij leren samen.

Meer hierover leest u op de site van Jong Leren: Jong Leren

Graag tot ziens bij ons op ICBS De LinQ!

Mede namens het team;
Karin Koets - schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Veerkracht
  • Kansrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven