odbs Onder de Wieken

Achterstraat 5 3264 AB Nieuw-Beijerland

  • Leerlingen leren effectief gebruik te maken van tijd, middelen en menskracht. Ook werkt de school met het effectief instructie model (EDI).
  • De leerlingen leren terug te kijken op het proces op hun handelen binnen dat proces. Ze kiezen werk uit voor in hun portfolio.
  • De school is een oefenplaats om samen te leren werken op didactische vraagstukken en op het bied van burgerschap.
  • Onze leerlingen krijgen verantwoordelijkheid over hun leerproces en het resultaat. Zij zijn eigenaar van hun doelen en van hun leeromgeving.
  • Binnen deze kernwaarde worden kinderen gestimuleerd om onderzoek te doen, oplossingen te zoeken, werk te plannen en taakgericht te werken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Dalton IKC Onder de Wieken.

In ons gebouw is een school, een kinderdagverblijf, een BSO en een peuterspeelzaal gevestigd. We zijn een openbare organisatie en hanteren het daltonconcept. 

Het IKC staat in Nieuw-Beijerland, in De Hoeksche Waard. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Hoge tevredenheidscijfers
  • Resultaatgericht
  • Integraal kindcentrum
  • Gelukkig opgroeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 130 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven