Openbare Basisschool De Opstap

De Ommegang 11 A 9822 AZ Niekerk (Gem. Westerkwartier)

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Opstap

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellenden,

Van harte welkom bij De Opstap. Fijn, dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van OBS De Opstap. De Opstap is een openbare school, waarop ieder kind welkom is. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen met verschillende achtergronden. Ieder kind is uniek, heeft het recht om dat te laten zien en daarin ook gezien te worden. Wij willen kinderen de basis bieden, die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij leren ze daarvoor goed rekenen, lezen en schrijven, maar stimuleren ook de motorische en creatieve ontwikkeling. Door middel van lessen uit de Kanjertraining werken we aan een goede sfeer in de groepen en aan de sociale vaardigheden. We willen de kinderen vormen tot zelfstandige personen, die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk. Uiteraard houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen. U bent van harte welkom en wij nodigen u uit om eens op school te komen kijken of een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Graag tot ziens!

Het team van OBS De Opstap

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De vakantieregeling wordt door Stichting Quadraten vastgesteld na overleg met scholen voor Voortgezet Onderwijs in de omgeving.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk, dat iedereen zich veilig voelt bij ons op school. We doen ons uiterste best om een veilige school te zijn.

Terug naar boven