Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Van en met elkaar leren
  • Jezelf ontwikkelen
  • Kanjertraining
  • BeweegWijs
  • Snappet - chromebooks

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Kardinaal Alfrinkschool is stabiel.

Na het vertrek van een grote groep 8 leerlingen in schooljaar 2020-2021 is het leerlingenaantal in schooljaar 2021-2022 weer omhoog gegaan (naar ruim 160 leerlingen). Dit is nog niet zichtbaar in deze schoolgids omdat de koppeling met het programma DUO pas aan het eind van het schooljaar gemaakt gaat worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

School is te bereiken via 0545 292686

directie@alfrinkneede.nl

Leerkrachten zijn te bereiken via een eigen e-mail adres dat is opgebouwd als volgt:

voorletter.achternaam@keender.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven