Basisschool Kardinaal Alfrink

Koordsteeg 11 7161 WP Neede

  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink
  • Schoolfoto van Basisschool Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

RECHTSVORM De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 16 katholieke en openbare basisscholen in Beltrum, Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St.Isidorushoeve met in totaal circa 280 personeelsleden en rond de 2600 leerlingen.  

BESTUURSVORM Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.  

Mevrouw D.R.A. Verhoeve is met ingang van 1 juli 2019 de voorzitter College van Bestuur.

De voorzitter College van Bestuur verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KEENDER PER 1 AUGUSTUS 2021

Mevrouw M.E.A. Bosch, voorzitter

De heer  H. van Essen, vice voorzitter

De heer G.H.A. Ankoné

De heer E.J. Huizinga

De heer L.M. van Wijchen

COLLEGE VAN BESTUUR

Mevrouw D.R.A. Verhoeve  

Bezoekadres:         Hengelosestraat 1, 7482 AA  Haaksbergen

Postadres:              Postbus 35, 7480 AA  Haaksbergen

Telefoon:                053-5723503

E-mail:                   info@keender.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Van en met elkaar leren
  • Jezelf ontwikkelen
  • Kanjertraining
  • BeweegWijs
  • Snappet - chromebooks

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Kardinaal Alfrinkschool is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

School is te bereiken via 0545 292686

directie@alfrinkneede.nl

voorletter.achternaam@keender.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven