Basisschool Budschop

Ospelseweg 18 6031 AK Nederweert

Schoolfoto van Basisschool Budschop

Het team

Toelichting van de school

In 2019 is er een tevredenheidspeiling geweest voor onderwijzend personeel.

Met de peiling zijn we zeer tevreden en deze geeft een reëel beeld van de werksituatie. We scoren gemiddeld een 8,5, dit 0,4 hoger dan in 2016. De zaken met en voor collega's zijn dus goed geregeld op school.

Collega's geven wel aan om nog eens goed naar de niet lesgebonden taken te kijken en hoe we samen het gebouw gebruiken en bijhouden.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Meerderweert heeft een vervangingspoule waar we gebruik van kunnen maken.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Rots en water

Op ons IKC vinden wij het belangrijk dat kinderen stevig in hun schoenen leren staan. Door de training van Rots en water aan alle groepen te geven, worden de sociale competenties verder ontwikkeld.

Sport en bewegen Nederweert

De gemeente Nederweert vindt het belangrijk dat mensen, en vooral jongeren, voldoende sporten. Daarom voorziet Bureau negen in twee combinatiefunctionarissen sport. Samen vormen zij de sportieve spil in het web tussen scholen, jongeren en (sport)verenigingen.

Bij de basisscholen geven de functionarissen extra ondersteuning bij het verbeteren van de kwaliteit van de gymles, geven zij advies over hoe je kunt werken aan een gezonde school en ze screenen kinderen bijvoorbeeld op conditie. Maar ook buiten de gym- en schooltijden zijn zij actief. Ze ontwikkelen dan allerlei activiteiten die jongeren uitdagen om meer en vaker te bewegen.

Taalklas

Bij IKC de Bongerd is een taalklas ingericht voor kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn om het reguliere onderwijs te kunnen volgen. In de ochtend krijgen deze kinderen een taalbad, in de middag zitten ze in de reguliere groepen met hun leeftijdsgenoten om de sociale voeding te kunnen behouden. Ook kinderen van andere scholen van Meerderweert binnen Nederweert, kunnen gebruik maken van deze taalklas.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we thematisch, o.a. vanuit de methode Kleuterplein. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Kleuterplein werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. Afhankelijk van de behoefte van de groep en kinderen wordt de onderwijstijd per vak aangepast.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij ons op school zijn de roosters zo ingedeeld dat we de onderwijstijd per vak flexibel kunnen aanbieden. Passend bij de behoefte van de kinderen in de groep.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle leerlingen zijn uniek en op hun eigen manier speciaal. Daarnaast zijn er leerlingen met een specifieke problematiek/uitdaging.

Wat wij leerlingen kunnen bieden staat omschreven in ons ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven