IKC Budschop

Ospelseweg 18 6031 AK Nederweert

Schoolfoto van IKC Budschop

In het kort

Toelichting van de school

Ga mee op ontdekkingsreis, klim naar eigen hoogte!

Van harte welkom bij Integraal kindcentrum Budschop. IKC Budschop werkt samen met IKC de Bongerd en IKC de Kerneel, met als motto 'Samen sterk(er) Nederweert, groeikracht voor kinderen', met Hoera kindercentra als partner voor kinderopvang.

Elk IKC heeft zijn eigen concept zodat ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste past.

We hopen dat u door de informatie op PO vensters een goed beeld krijgt van de organisatie en inhoud van ons onderwijs.

Wilt u meer informatie of komen kijken? Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Melanie van Stiphout, directeur. Tel: 0495-632777

Sandra Jacobs, clustermanager kinderopvang Hoera

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op ons IKC is aan het groeien. We hebben dit schooljaar rond de 125 kinderen, hier zijn we trots op!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij ons gaat om 8.20 uur de bel en mogen de kinderen zelf naar binnenlopen. 

We werken met een continurooster waarbij alle kinderen op school eten. Voor het toezicht en de begeleiding in groep 1-2 hebben we ondersteuning van een aantal 'overblijfkrachten'.

De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld door Hoera Kindercentra.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven