Basisschool De Bongerd

De Bengele 2 6031 TZ Nederweert

  • Uitdagende sportlessen.
  • Aanbod op maat
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij basisschool de Bongerd in Nederweert.

IKC de Bongerd, IKC Budschop en IKC de Kerneel werken samen, met Hoera als partner voor de kinderopvang. Dit doen we onder het motto: "Samen sterk(er) in Nederweert. Groeikracht voor kinderen!" Elke school heeft zijn eigen werkwijze en sfeer, zodat ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hun kind past.

De Bongerd, daar groei je!

De Bongerd – een kleine school met een groot en heerlijk schoolplein waar het fijn spelen en sporten is in het groen – is de wijk in het klein. Kinderen leren bij ons verbanden leggen tussen “school” en “de wereld”: hiermee krijgt leren betekenis voor ze en dat maakt leren leuker! We hopen dat u door de informatie op dit PO-venster een goed beeld krijgt van de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Wilt u meer informatie over ons of eens  komen kijken op onze school? Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken

Bianca Geven, schoolleider: Tel. 0495-632747

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Teamwork
  • Eigenaarschap
  • Passie
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op IKC de Bongerd zitten ongeveer ongeveer 160 kinderen (inclusief HOERA). Het laatste jaar zien we de aanmeldingen van nieuwe kleuters stijgen. We verwachten met de ingezette onderwijsontwikkelingen richting betekenisvol, ontdekkend en gepersonaliseerd leren (Jeelo/Snappet), dat de stijging zal doorzetten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inlooptijd

Bij ons op school gaan om 8.20 uur de deuren open voor alle kinderen en ouders.

De leerkracht ziet alle kinderen binnenkomen en kan ze ontvangen. Kinderen kunnen dan hun verhaal doen bij de leerkracht.

Om 8.30 uur starten de lessen.

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld door kinderopvang Hoera.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team ziet een veilige omgeving waar respect voor elkaar is als basis voor ontwikkeling.De sfeer op school wordt bepaald door de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan. Die goede sfeer en prettige omgang met elkaar ontstaat niet vanzelf. Daar moet elke dag opnieuw aan gewerkt worden.Het team geeft vooral het goede voorbeeld en draagt dat over op de kinderen. Zo ontstaat een mooie wisselwerking! Daarnaast werken we op school met het programma "Beter omgaan met elkaar" en het weerbaarheids- en anti-pest-programma "Rots & Water".

Terug naar boven