Meester Kremerschool

Reigerlaan 7 1394 CK Nederhorst den Berg

  • Entree.
  • Schoolfoto van Meester Kremerschool
  • Moestuin in het najaar.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u informatie zoekt over onze school. U krijgt hier inzicht in onze gegevens en resultaten.


Op de Meester Kremerschool krijgen leerlingen de ruimte om op zoek te gaan naar hun eigen mogelijkheden en talenten. Onze school maakt deel uit van een grote stichting: Talent Primair


Het leukste aan school?

‘Leuke juffen en een super toffe klas!’, Jasper (groep 8) 

‘Je leert veel en er zijn veel aardige kinderen.’ Didi (groep 7)‘

Ik vind Engels leuk, van juf Tina.’ Pelle (groep 7)


Wilt u sfeer komen proeven, neem dan contact met ons op. Maak een afspraak: 0294-251522.

Team Meester Kremerschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Talentvol
  • Zelfbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hier ziet u hoeveel leerlingen er op ons kleine, gezellige school zitten. Net als in het hele land is er in Nederhorst den Berg een daling te zien in het aantal leerlingen dat de scholen bezoekt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven