R.K. Basisschool De Regenboog

Aalbersestraat 47 2672 DR Naaldwijk

  • Handvaardigheid vind wij een zeer belangrijk vak. Kinderen kunnen hier hun creativiteit kwijt en zijn trots op hun werkstukken.
  • In het circuitmodel van groep 8 is een van de opdrachten: "Maak je eigen droomhuis"
  • Met goedkope naaimachines van internet maken de kinderen mooie creaties.
  • Zaag een figuur uit en laat het uit het plankje naar voren springen.
  • Leef je heerlijk uit op een krantenpop.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Regenboog. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Sfeer
  • Veiligheid
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog groeit hard. We durven met een gerust hart te stellen, dat dit komt door de goede naam die de school in de loop der jaren heeft opgebouwd. Daarnaast zitten we in een doorsnee-wijk waar zeer regelmatig mutaties plaatsvinden. Tot slot profiteren we van de nieuwbouw in de wijk Hoogeland vlakbij school. Door de groei van de school, werkt onze school momenteel op twee locaties. Dit zorgt ervoor dat we bij de meeste aanvragen, de kinderen een plek kunnen bieden bij ons op school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven