WSKO Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2 2671 TB Naaldwijk

  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde resultaten liggen op of boven het landelijk gemiddelde. De getallen zeggen echter niet alles, onze doelstelling is dat kinderen zich ontwikkelen op de lijn die bij hen past of dat nu boven, op, of onder het landelijk gemiddelde is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om onze tussenresultaten te monitoren gebruiken wij de Cito-toetsen. De resultaten worden door de leerkracht en de intern begeleider geanalyseerd. Vanuit analyse en diagnose worden plannen opgesteld voor de groep en waar nodig voor een kind specifiek. Twee keer per jaar worden de opbrengsten met het gehele team besproken. Waar nodig worden aanpassingen gedaan in het onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons doel is de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel en lichamelijk vlak maximaal te ontwikkelen, op welk niveau een kind ook functioneert! We gaan letterlijk voor groei.......
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport is van 2013. Inmiddels is de situatie op school dusdanig veranderd, dat de onderdelen in het rapport niet meer van toepassing zijn. Binnenkort ontvangen wij de Onderwijsinspectie op school, waarna wij het nieuwe document publiceren.   

Vanuit de Nederlandse Montessorivereniging is onze school in 2019 geauditeerd. Deze audit heeft geleid tot het toekennen van de officiële montessori-erkenning. Het rapport van deze audit vindt u hieronder in de bijlage. 

Terug naar boven