R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2 2671 TB Naaldwijk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool WSKO Montessorischool Naaldwijk

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de werkwijze en visie van Montessorischool Naaldwijk. Wij werken vanuit de montessorivisie en zijn een door de NMV-erkende Montessorischool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot Wereldburgers. Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is een welbekende uitspraak van Maria Montessori:

"Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen." (Maria Montessori)

WSKO Montessorischool Naaldwijk is een school van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. WSKO is met meer dan 4000 leerlingen op 17 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Eenheid
  • Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal schommelt per jaar een enkele leerling. We hebben op 1 oktober van ieder schooljaar rond 215 leerlingen op school. In het loop van het schooljaar wordt dit leerlingenaantal aangevuld met nieuwe 4-jarigen die nieuw op school komen. Aan het eind van het schooljaar hebben we rond 235 leerlingen op school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor alle opvang na schooltijd en in de vakanties graag contact opnemen met Stichting Kwest (0174-670303)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven