WSKO Montessorischool Naaldwijk

Schubertstraat 2 2671 TB Naaldwijk

  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk
  • Schoolfoto van WSKO Montessorischool Naaldwijk

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Montessorischool Naaldwijk. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en onszelf. Wij geven uitleg van de cijfers en feiten. Wij vinden het welbevinden van het kind belangrijk. 

Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen. ( Maria Montessori)

WSKO Montessorischool Naaldwijk  is een school van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. WSKO is met meer dan 4000 leerlingen op 16 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Lef
  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Eenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een groeiende school.
Weergave

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor alle opvang na schooltijd en in de vakanties graag contact opnemen met Stichting Kwest (0174-670303)

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven