OBS De Hoogvlieger

Hoogwerf 9a 2671 MJ Naaldwijk

Schoolfoto van OBS De Hoogvlieger

In het kort

Toelichting van de school

De Hoogvlieger is een school waar kinderen de ruimte krijgen om te groeien. Dat betekent goede lessen geven en instructies en basisvaardigheden goed aanleren, maar die vaardigheden dan ook gebruiken in een betekenisvolle context. 

We willen kinderen uitdagen en daarbij maken we gebruik van de wereld om ons heen en we werken ook veel samen met partners in de wijk. Denk daarbij aan de sportverenigingen, maar ook met ouderen die in een woonvorm wonen in de buurt van de school. We gaan dan met de kinderen hier naar toe en nemen onze leesboeken mee en spelletjes. Zo doen we dan onze werkles in een andere omgeving. Op deze wijze leren kinderen ook in een andere context en leren ze ook zoveel meer! zie ook 
http://de-hoogvlieger.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerend
  • Bewust
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Hoogvlieger is een nieuw gestarte school. De meeste leerlingen van onze school zitten in groep 1-2. Onze school zal dus de komende jaren nog verder gaan groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven