Speciaal Basisonderwijs De Diamant

Sint Martinusstraat 160 2671 GM Naaldwijk

  • Deel van het schoolplein
  • Deel van het schoolplein
  • Klaslokaal
  • Gymzaal van De Diamant loc Sint Martinusstraat

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Dit SchoolVenster geeft u informatie over SBO De Diamant te Naaldwijk.
SBO De Diamant is per 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van SBO De Boemerang en SBO De Windroos.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Diamant is een fusieschool van SBO De Boemerang en SBO De Windroos. Hierdoor is de school wat groter dan andere SBO scholen. Onze leerlingen zitten wel nog steeds in 2 gebouwen, namelijk locatie Hoge Woerd en locatie Sint Martinusstraat in Naaldwijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SBO De Diamant heeft 2 locaties, die verschillende aanvangs- en eindtijden hebben.
De locatie Sint Martinusstraat  start om 8.30 uur. De eindtijden zijn:12.15 uur (woensdag) en 14.45 uur (overige dagen).
De locatie Hoge Woerd start om 8.45 uur. De eindtijden zijn: 12.30 uur (woensdag) en 15.00 uur (overige dagen).
Dit heeft te maken met de busjes, die de leerlingen op school brengen en ophalen. Op deze wijze kunnen de busjes de leerlingen op beide locaties op tijd brengen en halen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven