CBS De Lindenborgh

Kerkstraat 1 9581 TV Musselkanaal

Schoolfoto van CBS De Lindenborgh

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS De Lindenborgh

Op onze school staat “Samen groeien” symbool voor de ontdekkingsreis van leren, opvoeden, ontwikkelen en groeien. Als team willen wij met leerlingen, ouders en Gods hulp, samen ons aandeel hierin leveren. U herkent onze school aan de volgende drie kernwaarden:

1. Een goed pedagogisch klimaat waarbij leerlingen, ouders en leerkrachten zich welkom en gewaardeerd voelen.

2. Aandacht voor het leerproces van uw kind

3. Toekomstgericht onderwijs (o.a. inzet van ICT en Engels in groep 1 t/m 8)

Nieuwsgierig? Wilt u nadere informatie of een rondleiding? Een afspraak is snel gemaakt.

Met vriendelijke groet,  

Jack Lubberman

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch klimaat
  • Leerproces van het kind
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het is een feit dat de absolute leerlingaantallen in Musselkanaal op de scholen teruglopen. Oorzaak hiervan is het wegtrekken van de bevolking i.v.m. weinig werkgelegenheid, het slopen van woningen en vervolgens geen nieuwbouw. Er zijn 5 scholen in Musselkanaal waarvan 3 in het centrumgebied en 2 in het buitengebied. De grote scholen waaronder De Lindenborgh krijgen te maken met grote aantallen leerlingen die in de komende jaren regulier de school verlaten (schoolverlaters groep 8), terwijl de instroom dit niet compenseert. De kleinere scholen groeien momenteel. Dit is het effect van een laag uitstroompercentage van reguliere schoolverlaters met daartegenover een instroom die gelijkwaardig is of hoger dan het uitstroompercentage. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren op onze school geen spreekuren. Het is altijd mogelijk om binnen te lopen bij de leerkrachten of directie. Indien nodig wordt er een aparte afspraak gemaakt, zodat er ruim de gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan.

Dagelijks gaat de schoolbel om 8.25 uur. We gaan er vanuit dat de leerlingen dan naar binnen gaan. We starten om 8.30 met de lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven