De Meerstroom

Tesselschadelaan 75 1399 HX Muiderberg

Schoolfoto van De Meerstroom

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 hebben onze leerlingen uit de groepen 7/8 de vragenlijsten ingevuld. Van onze school hebben in totaal 43 leerlingen de vragenlijst ingevuld. De enquete geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort gelijk met een gemiddelde van 8.1. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed'. De waarde 7,8 in het plaatje hiernaast is berekend op basis van de antwoorden op tien afzonderlijke algemene vragen (klik voor een overzicht op de knop: bekijk vragen en antwoorden). 

Uit deze enquête blijkt dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat vinden we het belangrijkste:

Van de leerlingen van onze school vindt 79 procent het 'leuk' of 'heel leuk' op school.

Van de leerlingen van onze school voelt 86 procent zich'veilg' tot 'heel veilig' op school. 

Van de ondervraagde leerlingen van onze school wordt 95 procent 'bijna nooit' (23%) of 'helemaal' nooit (72%)gepest op school

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2021 is onder alle ouders van de Oranje Nassauschool de oudertevredenheidsenquête uitgezet. In heel Nederland hebben in totaal 270132 ouders en verzorgers bij circa 3308 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep. Van onze school hebben 55 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld over 38 kinderen in de bovenbouw en over 45 kinderen in de onderbouw (5 ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit). De enquête geeft een duidelijk beeld van de algemene tevredenheid van de ouders met de school van hun kind. Het gemiddelde rapportcijfer dat de ouders aan onze school geven is voldoende (cijfer  6,2). Dat is echter wel lager dan het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven (cijfer 7,5). De waarde 6,6 in het plaatje hiernaast is berekend op basis van de antwoorden op tien afzonderlijke algemene vragen (klik voor een overzicht op de knop: bekijk vragen en antwoorden). Dit cijfer komt in hoge mate overeen met het hierboven genoemde gemiddelde rapportcijfer. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee voldoende. De uitkomsten hebben wij uitgewerkt en met de MR besproken, actiepunten zullen wij meenemen in de plannen voor het nieuwe schooljaar. Waar het korte verbeterslagen betreft, pakken wij deze al op. 
Tevredenheid
6,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven