Sint Jozefschool

Kloosterstraat 14 1398 AM Muiden

Schoolfoto van Sint Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

Een eigenkarakter
De Jozefschool heeft rond de 200 leerlingen. Op zo’n ‘kleine’ school staat elk kind centraal – en niet alleen op papier. De manier waarop leerkrachten, leerlingen, ouders en directie met elkaar omgaan en bij elkaar betrokken zijn, maakt de Jozefschool tot een unieke school.
De beste manier om het karakter van de Jozefschool te leren kennen, is om eens binnen te komen en de sfeer te proeven.
U bent dan ook van harte welkom.
Dit venster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens worden door DUO, de inspectie en ons zelf aangeleverd.
Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven op de gegevens.
Wij gaan er vanuit dat u op deze manier betrouwbare en genuanceerde informatie heeft over onze prestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kleinschalig
  • betrokkenheid
  • saamhorigheid
  • kindgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De stichting kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muidenberg werkt met ons in de school samen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan thema's en de pedagogische lijnen. De andere stichting , kinderkade, zit niet in ons gebouw. Met deze opvang werken wij niet samen. Kinderen die van deze opvang gebruik maken worden op school opgehaald

Voorschoolse opvang is alleen mogelijk als er meer dan zeven kinderen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven